فایل های دسته بندی رشته پزشکی - صفحه 5

پایان نامه بررسیCRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه میزانCRP سرم بیماران دارای توده بدخیم و توده خوش خیم پستان و افراد سالم در مراجعه کنندگان به بیمارستان خاتم الانبیاء شاهرود و مرکز فوق تخصصی پستان تهران در سال 93-92

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی حفاظت از میوکارد حین عمل جراحی پیوند عروق کرونر با ارزیابی تغییرات آنزیمی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه تاثیر دو روش متفاوت حفاظت از میوکارد حین عمل جراحی پیوند عروق کرونر با ارزیابی تغییرات آنزیمی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت سر تخت بیماران بستری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه تغییرات فشار داخل شکمی در وضعیت صفر، 15 و 30 درجه سر تخت در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 91-1390

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه درک پرستار و بیمار از كيفيت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پيوند عروق کرونر بستري

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه درک پرستار و بیمار از كيفيت اداره درد در بیماران تحت عمل جراحی پيوند عروق کرونر بستري در بخش جراحي قلب بیمارستان دکتر حشمت رشت در سال 1389

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه سیر درمانی و پیش آگهی کودکان مبتلا به ITP در بیمارستان حضرت معصومه در سال 88 تا 91

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مقایسه پماد کلوبتازول با نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی تاثیر پماد کلوبتازول با پماد نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلبیت سطحی ناشی از آنژیوکت دربیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولی عصر(عج) شهر اراک سال 1392

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی داروي موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه تاثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همودیالیزی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزاد

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مقایسه تأثیر دو روش قنداق کردن و ساکاروز خوراکی بر میزان درد ناشی از تعبیه لوله بینی- معدی در نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی طرح متقاطع

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی مدلسازی و کنترل غیر تهاجمی پمپ های خون قابل کاشت در بدن برای بیماران نارسایی قلبی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی