فایل های دسته بندی رشته جغرافیا - صفحه 10

پایان نامه بررسی حرکات دامنه ای در شرق گیلان به روش آنبالگان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی حرکات دامنه¬ای در شرق گیلان به روش آنبالگان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه خشكسالي و ارايه راهكارها حداقل رساندن آسيب هاي ناشي بر مديريت آبي

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسي خشكسالي و ارايه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از آن بر مديريت آبي استان گيلان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بررسی توانمندی های گردشگری گل گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی توانمندی های گردشگری گل و گیاه و تاثیر آن بر جذب گردشگر در شرق استان گیلان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه آشکار سازی نوسانات اقلیمی با پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی آشکار سازی نوسانات اقلیمی با تاکید بر پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ) - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کاربرد تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل سیلابهای شهری

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی کاربرد تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در کنترل سیلابهای شهری (مطالعه موردی: شمال شهر تبریز) - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با SWOT و TCI

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی کاربرد اقلیم در برنامه ریزی توریسم دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص هایSWOT ، TCI - شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی