بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان در سال 1386

دسته بندي : پروژه های پایانی دانشگاه » رشته پزشکی

دانلود پایان نامه رساله بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي شهر کرمان در سال 1386 در ۶۰ ص فرمت word 

 

چكيده پژوهش
پژوهش حاضر مطالعه اي است توصيفي– مقطعي و به منظور بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مدارك پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان در نيمه دوم سال 1386 انجام گرفته است . جامعه آماري مورد بررسي بخش هاي مدراك پزشكي بيمارستان هاي افضلي پور ، شفا ، شهيد بهشتي ، باهنر مي باشد . هدف كلي از انجام اين پژوهش بررسي مقايسه اي ميزان رعايت استانداردها در بخش مدارك پزشكي ، بيمارستان هاي آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستيابي به 14 هدف جزئي است و همچنين 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گرديد . 
ابراز گردآوري 16 چك ليست مربوط به استانداردهاي بخش مدارك پزشكي بوده است . كه اين استانداردها با استانداردهاي انجمن مدارك پزشكي آمريكا منطبق است . پژوهشگر براي جمع آوري داده ها با مراجعه به بخش هاي مدارك پزشكي با استفاده از روش مصاحبه اقدام به اين امر نموده است . نتايج حاصل از اين پژوهش ، ميزان رعايت استانداردها در هر يك از شاخص هاي ياد شده را به شرح زير بيان مي نمايد . 
در حالت كلي 
1- ميزان رعايت استانداردها از نظر قوانين و مقررات به طور ميانگين در 4 بيمارستان ياد شده 44% مي باشد . 
2- ميزان رعايت استانداردها از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزات 42 % مي باشد . 
3- ميزان رعايت استانداردها از نظر فرم هاي مدارك پزشكي 80 % مي باشد . 
4- ميزان رعايت استانداردها از نظر محتواي پرونده پزشكي 58 % مي باشد .
5- ميزان رعايت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % مي باشد .
6- ميزان رعايت استانداردها از نظر كد گذاري پرونده ها 82 % مي باشد .
7- ميزان رعايت استانداردها از نظر نگهداري و بازيابي اطلاعات پزشكي 60 % مي باشد .
8- ميزان رعايت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي 40% مي باشد .
9- ميزان رعايت استانداردها از نظر سيستم هاي تعيين كيفيت 62 % مي باشد .
10- ميزان رعايت استانداردها در واحد پذيرش 42 % مي باشد .
11- ميزان رعايت استانداردها در واحد بايگاني 72% مي باشد .
12- ميزان رعايت استانداردها در واحد آمار 98 % مي باشد .
13- ميزان رعايت استانداردها در واحد كدگذاري 94 % مي باشد .
14 - ميزان رعايت استانداردها در كميته مدارك پزشكي 88 % مي باشد . 
15 - ميزان رعايت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتي 60 % مي باشد .
16 - ميزان رعايت استانداردها از نظر عملكرد مديريت 75 % مي باشد .
نتايج بالا نشان دهنده ي اين مطلب است كه بيشترين ميزان رعايت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترين مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي است . در حالت كلي ميزان رعايت استانداردها در 16 شاخص ياد شده ، بيمارستان شهيد بهشتي با 71 % در رتبه ي اول و بيمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بيمارستان افضلي پور با 61 % در رتبه سوم و بيمارستان باهنر با 58% در رتبه ي چهارم مي باشد .

دسته بندی: پروژه های پایانی دانشگاه » رشته پزشکی

تعداد مشاهده: 528 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 60

حجم فایل:231 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل